pracownie

sponsorzy

galeria, wyroby okolicznościowe 

kadra

aktualności

twórczość uczestników

Wręczenie nagrody   

 

 

 

STOWARZYSZENIE WPROWADZAĆ W ŚWIAT

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Jesteśmy w Bieszczadach  

Podaruj nam 1% podatku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego 

1%

DZIĘKUJEMY


Pogoda Ustrzyki Dolne
© meteogroup.pl

 

38-700 Ustrzyki Dolne

ul. Gombrowicza 37

tel/fax. 013-471-18-37

e-mail wtz.ustrzykidolne@op.pl 

 WITAMY BARDZO SERDECZNIE NA NASZEJ STRONIE 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych zostały otwarte pod koniec 2005 roku.

Uroczyste otwarcie w którym wzieli udział przedstawiciele władz samorządowych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych powstały w 2005 roku. Obecnie z placówki korzysta 40 osób. WTZ realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zmierzającej do rozwoju każdego uczestnika. Rehabilitacja uczestnika opiera się na terapii zajęciowej której uzupełnieniem jest rehabilitacja ruchowa oraz trening ekonomiczny ukierunkowany na kształceniu umiejętności społecznych.Warsztaty Terapii Zajęciowej posiadają siedem pracowni: tkacka, krawiecka, plastyczna, kulinarna, gospodarstwa domowego - rozmaitości,  stolarska, artystyczno-techniczna, multimedialna oraz sala rehabilitacji ruchowej.

STOWARZYSZENIE istnieje od 2003 roku. Od roku 2007 jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie skupia osoby zaangażowane w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Przykładem może być prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Działalność ta jest statutową działalnością Stowarzyszenia.

CELE DZIAŁANIA:

Promowanie wśród osób sprawnych inaczej postaw społecznie pożądanych.Wspieranie i uaktywnianie talentów i zdolności wśród osób niepełnosprawnych.Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego trybu życia.